Polityka Prywatności OvuFriend sp. z o.o.

 • Twoje dane i prywatność są dla nas ważne! Bardzo się cieszymy, że to czytasz. Stworzyliśmy ten dokument, aby opisać proces zbierania i przetwarzania Twoich danych osobowych za pośrednictwem serwisów ovufriend.pl, bellybestfriend.pl, kidzfriend.pl („Serwisy”), których właścicielem jest OvuFriend sp. z o.o. i mamy nadzieję, że zrobiliśmy to w zrozumiały sposób. Poznasz tutaj zasady oraz cele przetwarzania danych oraz wyjaśnimy Ci, w jaki sposób przestrzegamy Twoich praw i w jaki sposób możesz ich dochodzić.

  Jeśli chcesz wiedzieć więcej lub potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z nami, jesteśmy tutaj dla Ciebie – kontakt@ovufriend.pl

 • Kto jest Administratorem Twoich danych?
 • Administratorem Twoich danych osobowych jest OvuFriend sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Złotej 61/100, 00-819 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000428408, REGON 146224025, NIP 5272680862, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 PLN („Administrator” lub „OvuFriend”).
 • Jak się z nami skontaktować?
 • We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować:
  • przesyłając email na adres: iodo@ovufriend.pl
  • pisemnie, pocztą na adres: ul. Złota 61/100, 00-819 Warszawa.

  Przy czym sugerujemy kontakt mailowy. Dzięki temu szybciej uzyskasz odpowiedź na swoje pytanie.

 • W jakim celu oraz na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy określone kategorie danych osobowych?
 • Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej („Dane osobowe”).

  Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisów dzielimy na następujące kategorie:

  1. Dane osobowe, które podajesz w Serwisach jako Użytkowniczka zarejestrowana, w tym podczas Rejestracji, jak i uzupełniania Twojego Profilu.

   Przetwarzanie Twoich wybranych danych jest niezbędne do wykonania umowy łączącej Ciebie i OvuFriend („Umowa”), do zawarcia której dochodzi w drodze akceptacji przez Ciebie Regulaminu danego Serwisu.

   Aby zarejestrować się w Serwisach musisz podać dane niezbędne do utworzenia konta i obsługi Twojego Profilu (adres e-mail i hasło). Służą one wyłącznie dla zapewnienia Ci dostępu do Twojego konta w Serwisach z wyłączeniem osób trzecich. Proszę pamiętaj, że zgodnie z Regulaminem, adres email podawany przez Ciebie dla potrzeb Rejestracji powinien być anonimowy, to jest nie powinien umożliwiać określenia Twojej tożsamości, poprzez spełnienie przynajmniej następujących warunków: (i) nazwa użytkownika nie pozwala na ustalenie imienia i nazwiska, (ii) adres w popularnej komercyjnej domenie (onet.pl, yahoo.com, gmail.com etc.).

   Dodatkowo, oprócz powyższych danych zapewniających Tobie dostęp do konta, w celu pełnej realizacji umowy, podczas Rejestracji poprosimy Cię o podanie danych początkowych, które ułatwią nam rozpoczęcie prowadzenia dla Ciebie kalendarza i pozwolą nam rozpocząć śledzenie Twoich cykli miesiączkowych, ciąży bądź zdrowia i rozwoju Twojego dziecka. Są to - w zależności od etapu macierzyństwa na jakim się obecnie znajdujesz – takie dane jak na przykład: Twój wiek, liczba miesięcy starań o ciążę, data rozpoczęcia ostatniej miesiączki (etap planowania ciąży) ALBO data rozpoczęcia ciąży, wiek, waga, wzrost (etap ciąży) ALBO data urodzenia Twojego dziecka, płeć, jego waga i wzrost przy porodzie i obecnie bądź pytania dotyczące aktualnego rozwoju dziecka (etap po narodzinach, dziecko w wieku 0- 3 lata).
   Podanie przez Ciebie wyżej wymienionych danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by zarejestrować się w Serwisach. Przetwarzanie wyżej wymienionych danych odbywa się na podstawie Twojej wyraźnej zgody, wyrażonej podczas rejestracji w Serwisie.

   W celu pełnej realizacji umowy podczas korzystania z Serwisów jako Użytkowniczka zalogowana możesz uzupełniać dodatkowe informacje dotyczące płodności, ciąży lub zdrowia i rozwoju Twojego dziecka.

   Ważne - na żadnym etapie korzystania z Serwisów nie poprosimy Cię i nie chcemy abyś wpisywała takich danych jak: Twoje imię i nazwisko, czy Twój adres zamieszkania. Nie potrzebujemy tych informacji, aby zapewniać Tobie dostęp do naszych usług. Dodatkowo treści zamieszczane w Serwisach przez Ciebie i udostępniane innym użytkownikom, bądź publicznie (jak wykresy cyklu miesięcznego i ich opisy, wykresy ciążowe i ich opisy, wypowiedzi na forach dyskusyjnych, wpisy w pamiętnikach) nie powinny zwierać jakichkolwiek informacji o osobistym charakterze, powinny być zamieszczane anonimowo, to jest bez podawania przez Ciebie żadnych informacji, które pozwalałyby Cię zidentyfikować.

   Dane, które podajesz w Serwisach jako Użytkowniczka zarejestrowana są przetwarzane:

   • w celu świadczenia Ci wysokiej jakości usług związanych z prowadzeniem i obsługą Kalendarza Cyklu (etap starania o ciążę), Kalendarza Ciąży (etap ciąży) lub Kalendarza Dziecka (etap po urodzeniu dziecka, wiek 0-3 lata) w Serwisach;
   • w celach analitycznych i statystycznych – chcielibyśmy, by usługi świadczone przez Serwisy były jak najbardziej dostosowane do Twoich potrzeb, dlatego analizujemy Twoją aktywność w celu wprowadzenia nowych rozwiązań, które będą odpowiadały Twoim oczekiwaniom;
   • w celu badań naukowych i rozwojowych - anonimowe dane zdrowotne dotyczące cyklu lub ciąży mogą być używane podczas współpracy OvuFriend z badaczami klinicznymi lub akademickimi. Zgodnie z wizją założycieli Serwisów, OvuFriend wykorzystuje naukę i zaawansowaną algorytmikę, aby pomagać kobietom i tworzyć szczęśliwe rodziny. OvuFriend aktualnie realizuje projekt badawczo – rozwojowy pt.: „Opracowanie nowych w skali światowej rozwiązań w obszarze uczenia maszynowego wspierających w planowaniu rodziny i pokonywaniu problemu niepłodności” współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Zanim OvuFriend wykorzysta jakiekolwiek dane do badań naukowych, następuje ich przekształcenie w dane anonimowe poprzez usunięcie wszystkich informacji, które mogłyby zostać użyte do identyfikacji określonych osób;
   • w celach marketingowych Serwisów oraz innych podmiotów;

   Podstawą prawną przetwarzania ww. Danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. b) RODO [przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą] oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO [wyraźna zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych].

  2. Dane osobowe podawane w formularzach kontaktowych.

   Jeśli zauważysz problem z naszą usługą i prześlesz prośbę zespołowi pomocy technicznej lub za pomocą innego środka komunikacji z Administratorem, będziemy przechowywać historię komunikacji oraz informacje przekazane przez Ciebie w czasie trwania komunikacji (np. adres email). Robimy to by odpowiadać na pytania i zapewnić pomoc.

   Dane podane przez Ciebie w formularzach kontaktowych są przetwarzane:

   • w celu obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz;
   • w celach analitycznych i statystycznych;

   Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit b RODO - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy oraz art. 6 ust. 1 lit f RODO - uzasadniony interes Administratora.

  3. Dane podawane w celu realizacji płatności za korzystanie z usług Premium;

   Przetwarzanie danych podawanych przez Ciebie podczas płatności za korzystanie z usług Premium jest niezbędne w celu wykonania umowy i umożliwienia Tobie korzystania z dodatkowych usług oferowanych przez Serwisy oraz w celu archiwizacji dokumentów potwierdzających wykonanie przez nas obowiązków wynikających z Umowy.

   Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit b) RODO - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

  4. Dane zapamiętywane automatycznie podczas korzystania z Serwisu.

   Podczas korzystania z Serwisów jako Użytkowniczka zarejestrowana lub niezarejestrowana (tj. gdy nie posiadasz konta w Serwisach) w logach naszego systemu będą zapamiętywane następujące dane: Twój adres IP, adres strony, która przekierowała Cię do naszych Serwisów (np. gdy klikniesz na odsyłający do nas link), adresy podstron, które przeglądasz podczas wizyty na naszej stronie, rodzaj przeglądarki, której używasz i jej ustawienia wyświetlania, rodzaj systemu operacyjnego, którego używasz, datę i czas trwania Twojej wizyty.

   Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach statystycznych oraz w celu doskonalenia świadczonych przez Serwisy usług, poprawy ich funkcjonalności i dostosowania jego funkcjonalności do Twoich potrzeb.

   Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO - uzasadniony interes Administratora.

 • Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
 • Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione partnerom Administratora, z którymi Administrator współpracuje, w tym w szczególności podmiotom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych Serwisów, podmiotom świadczącym usługi marketingowe oraz przygotowującym analizy i statystyki. Jeżeli zdecydujesz się skorzystać z płatnego abonamentu, do Twoich danych ma dostęp w szczególności podmiot obsługujący płatność – DotPay oraz inne podmioty przetwarzające na podstawie zawartych z nami umów, takie jak firmy księgowe.

  Ponieważ część rozwiązań informatycznych, z jakich korzystamy jest oferowana przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), głównie przez firmy z USA, w określonych przypadkach przekazujemy Twoje dane osobowe poza EOG zapewniając jednak odpowiedni poziom ich ochrony. W szczególności, w przypadku przekazywania Twoich danych do USA, współpracujemy z podmiotami, które uczestniczą w programie “Tarcza Prywatności UE-USA” (Privacy Shield). Tu możesz sprawdzić, czy dany podmiot z USA uczestniczy w tym programie: https://www.privacyshield.gov/list.

  Możemy też zostać zobowiązani do przekazania Twoich danych właściwym organom lub osobom trzecim, jeśli ich żądanie udzielenia takich informacji będzie miało swoją podstawę prawną.

  Zapewniamy, że wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych stosują odpowiednie środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.

 • Jakie masz prawa?
 • Przysługują Tobie następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

  • prawo do potwierdzenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”),
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
  • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

  Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami.

  Poniżej omawiamy szerzej wybrane kategorie Twoich uprawnień:

  Prawo do potwierdzenia przetwarzania Twoich danych osobowych
  Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, jesteś uprawniony do uzyskania dostępu do danych oraz uzyskania informacji, dotyczących przetwarzania Twoich danych.

  Prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
  Możesz zażądać od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, jeżeli uważasz, że są nieprawidłowe lub nieaktualne. Możesz też zwrócić się do nas o uzupełnienie, jeżeli uważasz, że Twoje dane są, z uwagi na cel w jakim przetwarzamy dane, niekompletne.

  Prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”)
  Masz “prawo do bycia zapomnianym”. Oznacza to, że możesz od nas żądać usunięcia Twoich danych osobowych, a my niezwłocznie dane usuniemy, jeżeli, m.in.:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w jakich mamy prawo je przetwarzać,
  2. jeżeli przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, a Ty cofnąłeś udzieloną zgodę,
  3. zdarzyło się, pomimo dokładania przez nas wszelkich starań by należycie chronić Twoje dane i przetwarzać je w zgodzie z obowiązującymi przepisami, że są one przetwarzane niezgodnie z prawem,
  4. przymus usunięcia danych wynika z celu wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie Rzeczypospolitej Polskiej.

  Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
  Możesz żądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, jeżeli:

  1. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,
  2. przetwarzanie Twoich danych jest w Twojej ocenie niezgodne z prawem ale sprzeciwiasz się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
  3. nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  4. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

  Prawo wniesienia skargi do organu
  Masz prawo do wniesienia skargi na nasze działania lub zaniechania do organu nadzorczego jakim jest dla nas od dnia 25 maja 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?
 • Twoje dane, które zostały przez Ciebie podane podczas rejestracji w Serwisie lub które zostały później uzupełnione w Twoim Profilu, przetwarzane są tak długo, jak długo wiąże nas z Tobą Umowa, do zawarcia której dochodzi w drodze akceptacji przez Ciebie Regulaminu. Po rozwiązaniu umowy przechowujemy Twoje dane przez okres, w jakim Ty mogłabyś dochodzić od nas roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez nas umowy oraz przez jaki my moglibyśmy dochodzić takich roszczeń od Ciebie.

  Jeżeli przetwarzamy inne Twoje dane za Twoją zgodą, Twoje dane przetwarzamy dopóki nie cofniesz udzielonej nam zgody albo nie zakażesz nam ich przetwarzania. Przy czym masz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Co do danych, które znajdują się w dokumentacji dotyczącej transakcji płatniczych przetwarzane są przez nas przez okres pięciu lat od końca roku podatkowego, którego dotyczy dany dokument.

 • Jak Serwisy przechowują dane osobowe?
 • Jeśli posiadasz konto w Serwisach, dane z osobistego profilu są przechowywane oddzielnie od danych uzyskanych podczas prowadzenia Kalendarza Cyklu, Ciąży czy Kalendarza Dziecka i ustawień usługi, więc możemy zagwarantować bardzo wysoki stopień prywatności informacji o cyklach, ciąży czy dziecku. Hasło jest przechowywane przy użyciu szyfrowania jednokierunkowego i nie może być przez nas odczytane.

  Dane są przekazywane między urządzeniem a serwerami firmy OvuFriend przy użyciu szyfrowanego protokołu HTTPS. HTTPS jest technologią używaną do tworzenia bezpiecznych połączeń dla przeglądarki sieci Web, a fakt wykorzystania go do zabezpieczenia bieżącego połączenia oznaczony jest pojawieniem się w przeglądarce ikony kłódki.

 • Zmiany w Polityce Prywatności
 • Administrator może w każdym czasie zmienić Politykę Prywatności, informując o zmianach Użytkowniczki drogą emailową lub w inny sposób w ramach korzystania z Serwisów (np. wiadomość wyświetlana przy logowaniu do Serwisów).