Polityka Prywatności OvuFriend sp. z o.o.
 • Obowiązuje od 28.11.2022 r.

  Twoje dane i prywatność są dla nas ważne! Bardzo się cieszymy, że to czytasz. Stworzyliśmy ten dokument, aby opisać proces zbierania i przetwarzania Twoich danych osobowych, które nam powierzasz podczas korzystania z aplikacji OvuFriend (“Aplikacja”) jak i portali powiązanych: https://ovufriend.pl, https://bellybestfriend.pl, https://kidzfriend.com/pl („Strony internetowe”), których właścicielem jest OvuFriend sp. z o.o. Mamy nadzieję, że Politykę Prywatności zrobiliśmy w zrozumiały sposób. Jesteśmy zobowiązani do zachowania poufności i w ramach tej polityki podejmiemy wszelkie działania, aby upewnić się, że Twoje dane osobowe i Twoje prawa są chronione, a praktyki dotyczące przetwarzania danych przejrzyste.

  Poznasz tutaj zasady oraz cele przetwarzania danych oraz wyjaśnimy Ci, jakie dane gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy i kontrolujemy, aby były bezpieczne. Dowiesz się w jaki sposób przestrzegamy Twoich praw i w jaki sposób możesz ich dochodzić.

Wprowadzenie

 • Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, w jaki sposób OvuFriend sp. z o.o. (“OvuFriend” lub “my”) gromadzi, przechowuje, wykorzystuje, przekazuje i udostępnia dane osobowe naszych użytkowników (“Ty”) w związku z aplikacją mobilną OvuFriend (“Aplikacja”) oraz stronami internetowymi https://ovufriend.pl, https://bellybestfriend.pl, https://kidzfriend.com/pl („Strony internetowe”), których właścicielem jest OvuFriend sp. z o.o., w tym wszelkimi produktami i usługami z nimi powiązanymi (“strona internetowa” lub łącznie “usługi”).

  Jeśli chcesz wiedzieć więcej lub potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z nami, jesteśmy tutaj dla Ciebie – kontakt@ovufriend.pl

 • Zastrzegamy sobie prawo do okresowego wprowadzania zmian w treści niniejszej Polityki Prywatności. W przypadku wprowadzenia kluczowych zmian poinformujemy Cię o tym w wiadomości e-mail (wysłanej na adres podany przy rejestracji), za pośrednictwem Aplikacji lub wyświetlając Ci nową wersję niniejszej Polityki Prywatności. Kontynuowanie korzystania z Aplikacji po dacie wejścia w życie zaktualizowanej wersji Polityki Prywatności oznacza Twoją akceptację zmian w Polityce Prywatności. W niektórych przypadkach poprosimy Cię o wyrażenie zgody na zmiany w Polityce Prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody na warunki określone w niniejszej Polityce Prywatności, prosimy nie korzystać z naszych Usług.
 • Prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności opublikowaną na naszej Stronie internetowej i w Aplikacji, aby uzyskać najnowsze aktualizacje dotyczące naszych praktyk w zakresie ochrony danych.
 • Kto jest Administratorem Twoich danych?
 • Administratorem Twoich danych osobowych jest OvuFriend sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Złotej 61/100, 00-819 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000428408, REGON 146224025, NIP 5272680862, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 PLN („Administrator” lub „OvuFriend”).
 • Jak się z nami skontaktować?
 • We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować:
  • przesyłając email na adres: iodo@ovufriend.pl
  • pisemnie, pocztą na adres: ul. Złota 61/100, 00-819 Warszawa.

  Przy czym sugerujemy kontakt mailowy. Dzięki temu szybciej uzyskasz odpowiedź na swoje pytanie.

I. Dane osobowe, które od Ciebie otrzymujemy

 • Gromadzimy Twoje Dane Osobowe w różny sposób. Część Danych Osobowych zbieramy automatycznie podczas interakcji z Usługami, a czasami bezpośrednio od Ciebie (użytkownika). W niektórych przypadkach możemy otrzymywać Dane Osobowe o Tobie (użytkowniku) z innych źródeł i od stron trzecich.

1. Dane osobowe otrzymywane bezpośrednio

 • Gdy dokonujesz rejestracji w celu korzystania z Aplikacji / wybranych Stron Internetowych lub uzupełniasz swoje dane w Profilu Aplikacji, możemy gromadzić Twoje następujące Dane Osobowe:
  • Imię;
  • Adres e-mail;
  • Rok urodzenia;
  • Hasło;
  • Dane dotyczące miejsca, takie jak strefa czasowa i język;
  • Numer telefonu.

  Zdrowie, płodność i samopoczucie. Podczas dokonywania rejestracji w celu korzystania z Usług, Ty (Użytkownik) możesz zdecydować się na podanie Danych Osobowych dotyczących Twojego zdrowia, płodności i samopoczucia, takich jak:
  • Waga;
  • Temperatura ciała;
  • Daty cykli miesiączkowych;
  • Szczegóły dotyczące ciąży (na Stronie Internetowej do prowadzenia kalendarza ciąży - https://bellybestfriend.pl);
  • Szczegóły dotyczące Twojego dziecka (na Stronie Internetowej do prowadzenia kalendarza dziecka - https://kidzfriend.com/pl);
  • Różne objawy związane z Twoim cyklem miesiączkowym, ciążą i zdrowiem, rozwojem dziecka,
  • Inne informacje dotyczące Twojego zdrowia (w tym aktywności seksualnej), samopoczucia fizycznego i psychicznego oraz powiązanych kwestii, w tym dotyczących życia prywatnego.

  Przetwarzanie Twoich wybranych danych jest niezbędne do wykonania umowy łączącej Ciebie i OvuFriend („Umowa”), do zawarcia której dochodzi w drodze akceptacji przez Ciebie Regulaminu Aplikacji lub danej strony internetowej.

  Ty jako użytkownik możesz również zezwolić nam na nawiązanie połączenia z usługami osób trzecich, takimi jak Apple HealthKit i Google Fit, aby umożliwić nam importowanie Danych Osobowych o Twoim stanie zdrowia i aktywności. Importowane Dane Osobowe to m.in. aktywności sportowe, waga, spalane kalorie, częstotliwość rytmu serca, liczba pokonanych kroków/odległości oraz inne dane dotyczące stanu zdrowia. Będziemy przetwarzać te dane w celu zapewnienia Ci funkcjonalności Aplikacji w sposób opisany poniżej. Decydując się na importowanie tych danych, podlegasz politykom prywatności i praktykom Google Fit i Apple HealthKit.

2. Dane osobowe gromadzone automatycznie

 • Gdy uzyskujesz dostęp do Usług lub z nich korzystasz, możemy automatycznie zbierać następujące informacje:

  Informacje na temat urządzenia:
  • Model urządzenia;
  • Informacje o systemie operacyjnym i jego wersji;
  • Unikalne identyfikatory urządzenia (np. IDFA);
  • Włączone funkcje dostępności urządzenia (np. funkcje wyświetlania, funkcje słuchowe, funkcje fizyczne i motoryczne);
  • Informacje o operatorze komórkowym i sieci;
  • Informacje o danych przechowywanych na urządzeniu;
  • Wersja systemu urządzenia.

  Informacje o lokalizacji:
  • Adres IP;
  • Strefa czasowa;
  • Informacje o dostawcy usług mobilnych.

  Dane dotyczące korzystania przez Ciebie z Usług, w tym m.in.:
  • Częstotliwość korzystania;
  • Obszary i funkcje Usług, do których uzyskujesz dostęp, które odwiedzasz lub z których korzystasz;
  • Zaangażowanie w określone funkcje.

  Możemy używać plików cookie i innych technologii śledzenia, aby zebrać powyższe informacje. Więcej szczegółów można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookie.

II. W jakim celu oraz na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy określone kategorie danych osobowych

 • Na żadnym etapie korzystania z Aplikacji / Stron Internetowych nie będziemy zbierać i wykorzystywać Twoich danych osobowych bez informowania Cię o tym. W zależności od tego, z których funkcjonalności korzystasz, będziemy przetwarzać Twoje Dane osobowe w oparciu o jedną lub więcej z poniższych podstaw prawnych:
  • Twoją zgodę. Na przykład na etapie rejestracji, gdy udzielasz nam zgody na przetwarzanie Twoich Danych Osobowych;
  • W celu wypełnienia naszego zobowiązania umownego przetwarzanie Twoich wybranych danych jest niezbędne do wykonania umowy łączącej Ciebie i OvuFriend („Umowa”), do zawarcia której dochodzi w drodze akceptacji przez Ciebie Regulaminu Aplikacji lub danej strony internetowej.
  • Uzasadniony interes. Możemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe w odniesieniu do naszych interesów, związanych z dostarczeniem Ci Usług, naszych interesów handlowych, w tym naszych Interesów związanych z ochroną bezpieczeństwa i integralności Usług, oraz szerzej pojętych korzyści społecznych;
  • Obowiązek prawny. Możemy być zobowiązani do przetwarzania niektórych z Twoich Danych Osobowych, aby zapewnić przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych.

  Poniżej znajdziesz konkretne przykłady danych osobowych i cele, dla których je przetwarzamy wraz z podstawami prawnymi:

  1. Dane osobowe, które podajesz jako Użytkowniczka zarejestrowana, w tym podczas Rejestracji, jak i uzupełnienia Twojego Profilu.

   Przetwarzanie Twoich wybranych danych jest niezbędne do wykonania umowy łączącej Ciebie i OvuFriend („Umowa”), do zawarcia której dochodzi w drodze akceptacji przez Ciebie Regulaminu.

   Aby zarejestrować się w Aplikacji i Stron Internetowych musisz podać dane niezbędne do utworzenia konta i obsługi Twojego Profilu (adres e-mail i hasło). Służą one wyłącznie dla zapewnienia Ci dostępu do Twojego konta w Aplikacji i Stron Internetowych z wyłączeniem osób trzecich.

   Dodatkowo, oprócz powyższych danych zapewniających Tobie dostęp do konta, w celu pełnej realizacji umowy, podczas Rejestracji poprosimy Cię o podanie danych początkowych, które ułatwią nam rozpoczęcie prowadzenia dla Ciebie kalendarza i pozwolą nam rozpocząć śledzenie Twoich cykli miesiączkowych, ciąży bądź zdrowia i rozwoju Twojego dziecka. Są to - w zależności od etapu macierzyństwa na jakim się obecnie znajdujesz – takie dane jak na przykład: Twój wiek, liczba miesięcy starań o ciążę, data rozpoczęcia ostatniej miesiączki (etap planowania ciąży) ALBO data rozpoczęcia ciąży, wiek, waga, wzrost (etap ciąży) ALBO data urodzenia Twojego dziecka, płeć, jego waga i wzrost przy porodzie i obecnie bądź pytania dotyczące aktualnego rozwoju dziecka (etap po narodzinach, dziecko w wieku 0- 3 lata).

   Podanie przez Ciebie wyżej wymienionych danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by zarejestrować się w Aplikacji lub Stronach Internetowych. Przetwarzanie wyżej wymienionych danych odbywa się na podstawie Twojej wyraźnej zgody, wyrażonej podczas rejestracji w Aplikacji lub Stronach Internetowych.

   W celu pełnej realizacji umowy podczas korzystania z Aplikacji lub Stron Internetowych jako Użytkowniczka zalogowana możesz uzupełniać dodatkowe informacje dotyczące płodności, ciąży lub zdrowia i rozwoju Twojego dziecka.

   Ważne - na żadnym etapie korzystania z Aplikacji lub Stron Internetowych nie poprosimy Cię i nie chcemy abyś wpisywała takie dane jak: Twoje imię i nazwisko, czy Twój adres zamieszkania. Nie potrzebujemy tych informacji, aby zapewniać Tobie dostęp do naszych usług. Dodatkowo treści zamieszczane w Aplikacji lub na Stronach Internetowych przez Ciebie i udostępniane innym użytkownikom, bądź publicznie (jak wykresy cyklu miesięcznego i ich opisy, wykresy ciążowe i ich opisy, wypowiedzi na forach dyskusyjnych, wpisy w pamiętnikach) nie powinny zawierać jakichkolwiek informacji o osobistym charakterze, powinny być zamieszczane anonimowo, to jest bez podawania przez Ciebie żadnych informacji, które pozwalałyby Cię zidentyfikować.

  2. Dane, które podajesz w Aplikacji lub na Stronach Internetowych jako Użytkowniczka zarejestrowana są przetwarzane:

   • w celu świadczenia Ci wysokiej jakości usług związanych z prowadzeniem i obsługą Kalendarza Cyklu (etap starania o ciążę), Kalendarza Ciąży (etap ciąży) lub Kalendarza Dziecka (etap po urodzeniu dziecka, wiek 0-3 lata) w Aplikacji i Stronach Internetowych;
   • w celach analitycznych i statystycznych – chcielibyśmy, by usługi świadczone przez Aplikację i Strony Internetowe były jak najbardziej dostosowane do Twoich potrzeb, dlatego analizujemy Twoją aktywność w celu wprowadzenia nowych rozwiązań, które będą odpowiadały Twoim oczekiwaniom;
   • w celu badań naukowych i rozwojowych - anonimowe dane zdrowotne dotyczące cyklu, płodności lub ciąży mogą być używane podczas realizacji projektów badawczo-naukowych czy współpracy OvuFriend z badaczami klinicznymi lub akademickimi. Zgodnie z wizją założycieli Aplikacji i Stron Internetowych OvuFriend wykorzystuje naukę i zaawansowaną algorytmikę, aby wspierać kobiety w poznaniu swojego ciała i w dbaniu o swoją płodność i zdrowie hormonalne. Naszym celem jest poprawa skuteczności wykrywania schorzeń zdrowia intymnego i hormonalnego, które stanowią przyczynę problemów z zajściem w ciążę. Aby ulepszać nasze rozwiązania stosowane w aplikacji OvuFriend, potrzebujemy danych dla naszych algorytmów. Dlatego możemy przetwarzać dane dotyczące Twojego zdrowia w celu przeanalizowania czy możesz znajdować się w grupie kobiet o wysokim prawdopodobieństwie posiadania jednego z badanych w projekcie schorzeń. Jeżeli nasza analiza wskaże, że możesz znajdować się w tej grupie, wykorzystamy podane przez Ciebie w aplikacji dane, aby poprosić Cię o wypełnienie ankiety lub wykonanie darmowych badań medycznych (np. USG, badania poziomu hormonów we krwi). Więcej o bieżących i zakończonych unijnych projektach naukowo-badawczych OvuFriend, współfinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeczytasz tutaj: https://ovufriend.pl/artykul/badania-i-rozwoj,49.html. Zanim OvuFriend wykorzysta jakiekolwiek dane do badań naukowych, następuje ich przekształcenie w dane anonimowe poprzez usunięcie wszystkich informacji, które mogłyby zostać użyte do identyfikacji określonych osób;
   • w celach marketingowych Aplikacji i Stron Internetowych oraz innych podmiotów;

   Podstawą prawną przetwarzania ww. Danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. b) RODO [przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą] oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO [wyraźna zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych].

  3. Dane osobowe podawane w formularzach kontaktowych.

   Jeśli zauważysz problem z naszą usługą i prześlesz prośbę zespołowi pomocy technicznej lub za pomocą innego środka komunikacji z Administratorem, będziemy przechowywać historię komunikacji oraz informacje przekazane przez Ciebie w czasie trwania komunikacji (np. adres email). Robimy to, by odpowiadać na pytania i zapewnić pomoc.

   Dane podane przez Ciebie w formularzach kontaktowych są przetwarzane:

   • w celu obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz;
   • w celach analitycznych i statystycznych;

   Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit b RODO - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy oraz art. 6 ust. 1 lit f RODO - uzasadniony interes Administratora.

  4. Dane podawane w celu realizacji płatności za korzystanie z usług Premium;

   Przetwarzanie danych podawanych przez Ciebie podczas płatności za korzystanie z usług Premium jest niezbędne w celu wykonania umowy i umożliwienia Tobie korzystania z dodatkowych usług oferowanych przez Aplikacją i Strony Internetowe oraz w celu archiwizacji dokumentów potwierdzających wykonanie przez nas obowiązków wynikających z Umowy.

   Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit b) RODO - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

  5. Dane zapamiętywane automatycznie podczas korzystania z Aplikacji i Stron Internetowych.

   Podczas korzystania z Aplikacji i Stron Internetowych jako Użytkowniczka zarejestrowana lub niezarejestrowana (tj. gdy nie posiadasz konta w Aplikacji / Stronach Internetowych) w logach naszego systemu będą zapamiętywane następujące dane: Twój adres IP, adres strony, która przekierowała Cię do naszych usług (np. gdy klikniesz na odsyłający do nas link), adresy podstron, które przeglądasz podczas wizyty na naszej stronie, rodzaj przeglądarki, której używasz i jej ustawienia wyświetlania, rodzaj systemu operacyjnego, którego używasz, datę i czas trwania Twojej wizyty.

   Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach statystycznych oraz w celu doskonalenia świadczonych przez Aplikację i Strony Internetowe usług, poprawy ich funkcjonalności i dostosowania jego funkcjonalności do Twoich potrzeb.

   Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO - uzasadniony interes Administratora.

  Zasady przetwarzania


  • Minimalizacja danych i ograniczenia celów - nie będziemy przetwarzać Danych Osobowych w sposób niezgodny z celami, dla których zostały one zebrane lub później przez Ciebie autoryzowane ani zbierać żadnych Danych Osobowych, które nie są potrzebne do wymienionych celów. W przypadku każdego nowego celu przetwarzania poprosimy o Twoją osobną zgodę.
  • Nie sprzedajemy Danych Osobowych - nie będziemy sprzedawać ani wypożyczać Twoich Danych Osobowych. Nie ujawniamy Twoich Danych Osobowych z wyjątkiem sytuacji opisanych na innych zasadach w niniejszej Polityce Prywatności. Możemy udostępniać Twoje Dane Osobowe naszym dostawcom usług wyłącznie w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności. Nie będziemy również wykorzystywać informacji otrzymanych w wyniku korzystania przez użytkownika z HealthKit i Google Fit do reklam lub podobnych usług ani sprzedawać ich platformom reklamowym, lub brokerom danych.

III. Jakie masz prawa?

 • Przysługują Tobie następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

  1. Prawo do poprawienia Twoich danych osobowych

   Możesz zażądać od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, jeżeli uważasz, że są nieprawidłowe lub nieaktualne. Możesz też zwrócić się do nas o uzupełnienie, jeżeli uważasz, że Twoje dane są, z uwagi na cel w jakim przetwarzamy dane, niekompletne.

  2. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

   W niektórych sytuacjach masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich Danych Osobowych. Na przykład, przysługuje Ci prawo do żądania ograniczenia Twoich Danych Osobowych, jeśli kwestionujesz ich poprawność, a my zastrzegamy sobie czas na ich zweryfikowanie.

  3. Prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

   Masz prawo zażądać informacji o tym, jakie Twoje Dane Osobowe przetwarzamy, uzyskać dostęp do wszystkich swoich Danych Osobowych oraz otrzymać ich kopię w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego

  4. Prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”)

   Masz prawo zażądać usunięcia swoich Danych Osobowych po wycofaniu zgody na przetwarzanie tych Danych, jeśli uważasz, że przetwarzanie nie jest zgodne z obowiązującym prawem.

  5. Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych

   Ze względu na Twoją szczególną sytuację możesz sprzeciwić się przetwarzaniu swoich Danych Osobowych, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.

IV. Egzekwowanie swoich praw

 • Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami pod adresem kontakt@ovufriend.pl. Ustosunkujemy się do Twojej prośby w ciągu 30 dni od jej otrzymania. W niektórych przypadkach możemy potrzebować do 90 dni, na przykład w celu pełnego usunięcia Danych Osobowych przechowywanych w naszym systemie. Powiadomimy Cię, jeśli będziemy potrzebowali więcej czasu i podamy powody opóźnienia.

  Masz prawo do wniesienia skargi na nasze działania lub zaniechania do swojego krajowego urzędu ochrony danych osobowych w zakresie naszych działań (między innymi w odniesieniu do Twojego prawa do poufności danych), które Twoim zdaniem naruszają obowiązujące przepisy prawa. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności, poinformuj nas o tym na kontakt@ovufriend.pl.

  Jeśli otrzymamy od Ciebie niejasną prośbę, możemy się z Tobą skontaktować, aby lepiej ją zrozumieć. Możemy również odmówić spełnienia żądania, które jest ewidentnie nieuzasadnione oraz nadmiernych (powtarzających się) żądań.

  W niektórych przypadkach poprosimy Cię o potwierdzenie swojej tożsamości. Zazwyczaj sprawdzamy, czy zapytanie zostało wysłane przy użyciu adresu e-mail podanego podczas rejestracji w Aplikacji lub Stronach Internetowych. W przypadku gdy nie dokonano rejestracji konta, możemy poprosić o poddanie się dodatkowym środkom weryfikacji w celu zapewnienia, że właściwie odpowiadamy na żądania.

V. Strony trzecie przetwarzające Twoje Dane Osobowe

 • Nie udostępniamy ani nie będziemy udostępniać Twoich Danych Osobowych żadnym stronom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, które opisujemy poniżej.

  W niektórych sytuacjach angażujemy inne firmy do przetwarzania Twoich Danych Osobowych w naszym imieniu. Określamy je mianem „podmiotów przetwarzających dane”.

  Są to firmy z którymi współpracujemy, które pomagają nam w świadczeniu najwyższej jakości Usług, w tym w szczególności podmiotom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych Aplikacji i Stron Internetowych, podmiotom świadczącym usługi marketingowe oraz przygotowującym analizy i statystyki. Jeżeli zdecydujesz się skorzystać z płatnego abonamentu, do Twoich danych ma dostęp w szczególności podmiot obsługujący płatność – DotPay, Stripe lub Paypal oraz inne podmioty przetwarzające na podstawie zawartych z nami umów, takie jak firmy księgowe. Firmy te mogą przetwarzać pewne Dane Osobowe, aby osiągnąć cele związane z funkcjami Aplikacji i powiązanymi aktywnościami. Jesteśmy w pełni odpowiedzialni za wszelkie działania lub pominięcia tych podmiotów przetwarzających dane i zawieramy z nimi formalne umowy dotyczące przetwarzania danych, w stopniu, w jakim wymaga tego obowiązujące prawo.

  Oto lista naszych głównych podmiotów przetwarzających dane:

  1. AWS (Amazon Web Services, Inc.) - podmiot z którym współpracujemy w obszarze infrastruktury i bezpieczeństwa. Przechowuje on wszystkie dane osobowe podczas korzystania z aplikacji. Możesz zapoznać się z Polityką Prywatności AWS pod tym linkiem https://aws.amazon.com/privacy/

  2. Cloudflare (Cloudflare, Inc.) - podmiot z którym współpracujemy w obszarze infrastruktury i bezpieczeństwa. Przechowuje on wszystkie dane osobowe. Celem przetwarzania jest bezpieczeństwo aplikacji, dostarczanie treści. Możesz zapoznać się z Polityką Prywatności Cloudflare pod tym linkiem https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

  3. Jeśli decydujesz się korzystać w wersji Premium OvuFriend Twoje dane osobowe są przetwarzane przez pośredników płatności Stripe (Stripe, Inc., USA), DotPay, lub Paypal. Gromadzone są informacje dotyczące płatności i dane bankowe, plus Identyfikatory osobiste. Polityki Prywatności Stripe znajdziesz https://stripe.com/privacy. Polityka Prywatności Dotpay https://www.dotpay.pl/storage/app/media/dokumenty/Polityka%20prywatno%C5%9Bci%20oraz%20polityka%20cookies%20Dotpay_19082019.pdf, Polityka Prywatności Paypal https://www.paypal.com/myaccount/privacy/privacyhub?locale.x=pl_PL.

  4. Freshmail - podmiot z którym współpracujemy w obszarze wysyłania wiadomości elektronicznych. Celem jest bezpieczne i skuteczne komunikowanie się z Tobą w sprawie newsletterów, ankiet i powiadomień.

  Zapewniamy, że wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych stosują odpowiednie środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.

  Ponieważ część rozwiązań informatycznych, z jakich korzystamy jest oferowana przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), głównie przez firmy z USA, w określonych przypadkach przekazujemy Twoje dane osobowe poza EOG zapewniając jednak odpowiedni poziom ich ochrony, tj. standardowe klauzule umowne oraz anonimizację danych. Przestrzegamy też pewnych przepisów prawnych dotyczących przesyłania danych, w tym procedur określonych w programach EU-U.S. i Swiss-U.S. Privacy Shield (Tarczy Prywatności UE-USA i Szwajcaria-USA) pomimo unieważnienia Tarczy Prywatności z dniem 16 lipca 2020.

  Informacje zanonimizowane / zespolone

  W niektórych sytuacjach możemy zespalać Twoje Dane Osobowe lub pozbawić je elementów pozwalających na identyfikację w taki sposób, aby uniemożliwić ich wykorzystanie w celu ustalenia Twojej tożsamości. Dane takie przestają być Danymi Osobowymi. Możemy udostępniać takie dane instytucjom badawczym, naszym partnerom lub wykorzystywać je do celów statystycznych, na przykład możemy udostępniać lub wykorzystywać ogólne informacje o wieku, informacje demograficzne i zbiorcze statystyki dotyczące określonych działań lub objawów z zebranych danych, aby pomóc w identyfikacji trendów wśród użytkowników w publikacjach naukowych, artykułach etc. Udostępnianie takich danych przyczynia się do postępu w badaniach naukowych nad zdrowiem kobiet. Naszą podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych w tym celu jest uzasadniony interes.

  Uwaga na informacje, które zamieszczasz w społeczności

  Na Stronach internetowych i Aplikacji znajduje się kilka obszarów społecznościowych, takich jak Forum, Wiadomości, Wykresy na Tablicy, gdzie użytkownicy mogą dzielić się informacjami i wspierać się nawzajem.

  Każda informacja (w tym Dane Osobowe), udostępniona w dowolnym obszarze zarezerwowanym dla społeczności jest z zasady dostępna dla wszystkich. Zalecamy dobrze się zastanowić przed zamieszczeniem Danych Osobowych na jakimkolwiek forum publicznym. To, co publikujesz, może zostać przeczytane, ujawnione lub zgromadzone przez strony trzecie i może zostać wykorzystane przez innych na sposoby, których nie możemy kontrolować ani przewidzieć, w tym, do kontaktowania się z Tobą w nielegalnych celach. Jeśli przypadkowo zamieścisz Dane Osobowe w wiadomościach społecznościowych i chcesz je usunąć, wyślij nam wiadomość na adres kontakt@ovufriend.pl.

  Sytuacje wyjątkowe

  Możemy też zostać zobowiązani do przekazania Twoich danych właściwym organom lub osobom trzecim, jeśli ich żądanie udzielenia takich informacji będzie miało swoją podstawę prawną lub zasadniony interes. Możemy udostępniać Twoje Dane Osobowe w następujących specjalnych okolicznościach:

  • w odpowiedzi na wezwanie do sądu, nakazy lub procesy sądowe, w stopniu wymaganym i ograniczonym przez prawo (w tym w sytuacji, gdy wymaga tego bezpieczeństwo narodowe lub egzekwowanie prawa);
  • gdy ujawnienie danych pozwala zapewnić bezpieczeństwo i integralność Usług lub umożliwia zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom albo innym osobom, zgodnie z obowiązującym prawem. W takich przypadkach możemy usunąć część Twoich Danych Osobowych (np. resetując hasło, aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi);
  • gdy ujawnienie danych odbywa się na żądanie lub za zgodą użytkownika, który wprowadził je w aplikacji;
  • podczas tranzycji biznesowych, w których dochodzi do przeniesienia danych.

VI. Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 • Twoje dane, które zostały przez Ciebie podane podczas rejestracji w Aplikacji / Stronach internetowych lub które zostały później uzupełnione w Twoim Profilu, przetwarzane są tak długo, jak długo wiąże nas z Tobą Umowa, do zawarcia której dochodzi w drodze akceptacji przez Ciebie Regulaminu. Po rozwiązaniu umowy przechowujemy Twoje dane przez okres, w jakim Ty mogłabyś dochodzić od nas roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez nas umowy oraz przez jaki my moglibyśmy dochodzić takich roszczeń od Ciebie.

  Jeżeli przetwarzamy inne Twoje dane za Twoją zgodą, Twoje dane przetwarzamy dopóki nie cofniesz udzielonej nam zgody albo nie zakażesz nam ich przetwarzania. Przy czym masz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Co do danych, które znajdują się w dokumentacji dotyczącej transakcji płatniczych przetwarzane są przez nas przez okres pięciu lat od końca roku podatkowego, którego dotyczy dany dokument.

  Ograniczenia. Mimo, że anonimizujemy lub w inny sposób pozbawiamy tożsamości dane użytkownika tam, gdzie to możliwe, możemy zachować pewne Dane Osobowe i inne informacje po zamknięciu lub usunięciu konta użytkownika, jeśli jest to konieczne do przestrzegania zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów.

VII. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, czyli jak przechowujemy Twoje dane osobowe?

 • Podejmujemy wszelkie adekwatne środki bezpieczeństwa (np. pseudonimizację i tokenizację wybranych kategorii Danych Osobowych), aby chronić zgromadzone dane osobowe przed utratą, kradzieżą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem, jednocześnie pamiętając o charakterze przechowywanych przez nas danych i ryzyku związanym ze specjalną kategorią danych osobowych, które gromadzimy (informacje zdrowotne).

  • Jeśli posiadasz konto w Aplikacji / Stronach internetowych, dane z osobistego profilu są przechowywane oddzielnie od danych uzyskanych podczas prowadzenia Kalendarza Cyklu, Ciąży czy Kalendarza Dziecka i ustawień usługi, więc możemy zagwarantować bardzo wysoki stopień prywatności informacji o cyklach, ciąży czy dziecku. Hasło jest przechowywane przy użyciu szyfrowania jednokierunkowego i nie może być przez nas odczytane.
  • Szyfrowanie Danych Osobowych podczas ich przesyłania oraz w spoczynku - Dane są przekazywane między urządzeniem a serwerami firmy OvuFriend przy użyciu szyfrowanego protokołu HTTPS. HTTPS jest technologią używaną do tworzenia bezpiecznych połączeń dla przeglądarki sieci Web, a fakt wykorzystania go do zabezpieczenia bieżącego połączenia oznaczony jest pojawieniem się w przeglądarce ikony kłódki.
  • Ochronę integralności danych;
  • Systematyczne skanowanie i testowanie luk w zabezpieczeniach
  • Środki organizacyjne i prawne. Pracownicy OvuFriend mają różne poziomy dostępu do Twoich Danych Osobowych.

  Pamiętaj, że Ty również masz wpływ na ochronę swoich Danych Osobowych poprzez właściwy wybór i zabezpieczenie hasła, nie udostępniając hasła innym osobom i nie pozwalając im na korzystanie z Twojego telefonu komórkowego. Pamiętaj również, że żaden system bezpieczeństwa nie jest idealny, dlatego nie jesteśmy w stanie zagwarantować absolutnej ochrony podczas korzystania z OvuFriend ani tego, że Twoje dane nie zostaną przechwycone podczas ich przesyłania.

  Jeśli dowiemy się o naruszeniu bezpieczeństwa systemów OvuFriend, natychmiast opublikujemy adekwatną informację lub poinformujemy Cię o tym fakcie w wiadomości e-mail, a dodatkowo podejmiemy niezbędne środki naprawcze przewidziane w przepisach prawa i w niniejszej Polityce Prywatności. Jeśli dowiemy się o potencjalnym naruszeniu Danych Osobowych, wraz z innymi działaniami, o których mowa w Polityce Prywatności (takimi jak powiadomienie użytkownika w określonych przypadkach), podejmiemy również określone działania w celu usunięcia naruszenia, stosownie do okoliczności, co może obejmować, wylogowanie użytkownika ze wszystkich urządzeń, zresetowanie hasła (przesłanie tymczasowego hasła do zastosowania przez użytkownika) oraz podjęcie innych niezbędnych kroków.

  Jeśli chcesz poinformować nas o naruszeniu bezpieczeństwa systemu OvuFriend, skontaktuj się z nami pod adresem kontakt@ovufriend.pl.

VIII. Ograniczenia wiekowe i prywatność dzieci

 • Aplikacja i Strony internetowe OvuFriend są przeznaczone dla osób powyżej 13 roku życia. Celowo nie gromadzimy danych osobowych o dzieciach poniżej 13 roku życia. Jeśli wiesz, że osoba poniżej 13. roku życia korzysta z OvuFriend, prosimy o kontakt pod adresem kontakt@ovufriend.pl, abyśmy mogli podjąć niezbędne kroki w celu usunięcia danych i (lub) konta takiej osoby.

  Ograniczenie wiekowe dla mieszkańców Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Wielkiej Brytanii. Ze względu na wymogi prawne nie zezwalamy na korzystanie z Usług przez mieszkańców EOG lub Wielkiej Brytanii poniżej 16 roku życia. Jeśli wiesz, że osoba poniżej 16. roku życia korzysta z OvuFriend, prosimy o kontakt pod adresem kontakt@ovufriend.pl, abyśmy mogli podjąć niezbędne kroki w celu usunięcia danych i (lub) konta takiej osoby.

IX. Zmiany w Polityce Prywatności

 • Administrator może w każdym czasie zmienić Politykę Prywatności, informując o zmianach Użytkowniczki drogą emailową lub w inny sposób w ramach korzystania z Aplikacji i Stron internetowych (np. wiadomość wyświetlana przy logowaniu do Aplikacji / stron internetowych).

X. Skontaktuj się z nami

 • Jeśli masz jakichkolwiek wątpliwości lub pytania dotyczące ochrony prywatności, prosimy o kontakt

  Przy czym sugerujemy kontakt mailowy. Dzięki temu szybciej uzyskasz odpowiedź na swoje pytanie.